Vật tư quảng cáo – Kinh doanh thiết bị quảng cáo các loại

Vật tư quảng cáo – Kinh doanh thiết bị quảng cáo các loại: máy cắt decal, linh kiện máy cắt; máy ép nhiệt, máy in áo thun, decal chuyển nhiệt in áo; standee, kệ X, banner cuốn; nam châm dẻo các loại.